Billig el

Att minska sina elkostnader är ett enkelt och smart sätt att få pengar över till annat. Först en kort genomgång av vilka delar elpriset består av:

  • Skatter och avgifter till staten
  • Avgift till elnätbolag
    Detta är den del du betalar för själva elöverföringen, inte elen i sig. Denna avgift täcker elnätbolagets kostnader för drift, underhåll och utbyggnad av elnätet. Du kan inte själv välja elnätbolag. Energimarknadsinspektionen övervakar prissättningen av nätavgifterna som ska vara skäliga i förhållande till den prestation elnätbolaget utför.
  • Kostnad för själva elen
    Elen köps upp på den nordiska elbörsen Nord Pool och säljs vidare av elleverantörer, även kallade elhandelsbolag.

Nu vidare till vad du själv kan göra för att sänka dina elkostnader:

  1. Minska din elförbrukning
  2. Teckna elavtal med en billig elleverantör

Ibland kan den bästa lösningen vara att teckna avtal med sin nuvarande elleverantör, då man utan ett elavtal får betala ett tillsvidarepris som oftast är högre än ett avtalat rörligt elpris. Vad som blir bäst för just dig och var du hittar billigast el får du enkelt reda på om du jämför elpriser, elavtal och elbolag på nätet.