Vad påverkar elpriset?

Elleverantörerna köper elen på elbörsen Nord Pool, där elproducenter från hela Norden säljer el. Priset styrs av tillgång och efterfrågan, precis som på andra råvarubörser.

Omkring hälften av den el som säljs kommer från vattenkraft. Vid perioder med mycket nederbörd fylls vattenkraftverkens magasin, vilket gör att de kan producera mer el och således blir utbudet större och de rörliga elpriserna går ner. På sommaren när det är varmt använder vi mindre el vilket gör att efterfrågan minskas, även detta pressar ner elpriset tillfälligt.

Annat som påverkar elpriset är världspriserna på kol, olja och naturgas samt relaterade kostnader för utsläppsrätter. Elpriserna på fasta elavtal påverkas av framtidsutsikterna för elproduktionen och elkonsumtionen.

Betydande faktorer som påverkar elpriset i Norden:

 • Vattennivåer i nordiska vattenmagasin.
 • Nederbördsprognoserna för regioner som har vattenkraftverk
 • Klimatet. När temperaturen går upp minskar eller försvinner behovet av eluppvärmning.
 • Driftstörningar i elproduktionen.
 • Elöverföringskapaciteten mellan länder.
 • Världspriser på kol, olja och naturgas.
 • Kostnad för utsläppsrätter.
 • Framtidsutsikterna för elmarknaden.
 • Konjunktursvängningar kan påverka efterfrågan.
 • Utvecklingen på valutamarknaden.
 • Energirelaterade skatter och statliga avgifter.